Inschrijvingen...

 

Voor elk kind dient een apart formulier te worden ingevuld. (Let op, per ingeschreven kind dient een 18+ begeleider te worden ingeschreven om minimaal 1 dag te komen helpen. Dus 2 kinderen inschrijven is 2 dagen helpen enz enz.)


Nadat het formulier volledig is ingevuld drukt u op de knop verzenden en krijgt u van ons een factuur om het inschrijfgeld naar ons over te maken ovv factuurnummer.

Bankrekening: NL63RABO0170479234 tnv Stichting Kindervakantievertier Helmond
Hiermee is uw inschrijving gedaan en zal hij bij ons binnen komen.


De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is betaald, er een begeleider is ingeschreven en u van ons een bevestiging hiervan hebt ontvangen.

We werken niet meer met borg voor een shirt, ieder kind krijgt een eigen shirt welke je na de week mag houden!

 

 

Inschrijven van (halve) groepen

Wij vinden het ook fijn als kinderen in een groep worden aangemeld.

Fijn voor de kinderen zelf, omdat ze weten bij wie ze in de groep komen en fijn voor de ouders omdat zij op deze manier makkelijker kunnen bepalen op welke dag ze komen helpen als begeleiding.

Vul wel voor ieder kind een apart inschrijfformulier in en stuur een mail dat jullie een (half) groepje hebben gevormd en de namen welke kinderen dit zijn.

Lees wel even de voorwaarden voor het vormen van een groepje in verband met leeftijdsverschillen.
Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat de samenstelling van het groepje voldoet aan deze voorwaarden.

 Voorwaarden groepsinschrijving 

  • Spreek af wie de groepsverantwoordelijke is
  • Stel een groep samen van 8 tot 12 kinderen
  • Regel onderling 2 volwassen groepsbegeleiders (18+) per dag
  • Leeftijden van de kinderen moeten in de zelfde leeftijdsgroep vallen  /  J is 4 t/m 6 jaar - M is 7 t/m 9 jaar - O is 10 t/m 13 jaar
  • De organisatie beslist over de definitieve samenstelling van de groepen

 Voorwaarden halve groepsinschrijving

  • Spreek af wie de groepsverantwoordelijke is
  • Stel een groep samen van 4 tot  6 kinderen
  • Regel onderling 1 volwassen groepsbegeleider (18+) per dag
  • Leeftijden van de kinderen moeten in de zelfde leeftijdsgroep vallen  /  J is 4 t/m 6 jaar - M is 7 t/m 9 jaar - O is 10 t/m 13 jaar
  • De organisatie beslist over de definitieve samenstelling van de groepen

 

Voor 2024 is het inschrijfgeld vastgesteld op €40,00 per kind. Dit is inclusief shirt welke je na de KinderVakantieWeek mag houden! Stichting Kindervakantievertier Helmond heeft rechtstreeks contacten met Stichting Leergeld. Mocht je denken hiervoor in aanmerking te komen? Vraag dit even na en vink dit aan op het formulier alsmede het gezinsnummer zodat we dit rechtstreeks kunnen declareren. Mail naar kvwrijpelberg@gmail.com  

Lukt het niet om online te betalen? Stuur dan ook een mailtje en kijken we naar een passende oplossing, contante betaling. 

Er zijn dit jaar GEEN fysieke inschrijfavonden!